Eurobank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Wersja Root (dyskusja | edycje) z dnia 09:56, 19 lut 2009

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Salomon Finance Logo.jpg

Podstawowe parametry kredytu

TODO

TODO.gif

Parametry Podstawowe
TODO
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 85%

PLN: Ocena-5.png

Ocena-3.png
Prowizje i Opłaty
2%
3%
TODO

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, CHF, EUR, USD, GBP .... Kredyt w walucie obcej jest: (indeksowany/denominowany).

Maksymalny okres kredytu: ... , maksymalnie do ... roku życia najstarszego kredytobiorcy.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN ...% wartości nieruchomości,
 • dla CHF ...% wartości nieruchomości,
 • dla EUR ...% wartości nieruchomości,
 • dla USD ...% wartości nieruchomości,

Dostępność kredytu (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody):

Niestandardowe cele kredytowania

Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co (1/3/6) miesięcy
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: (zmian rynkowych/decyzji zarządu/...)

Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: ...%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: ...% w ciągu pierwszych ... lat spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: (tak/nie), koszt aneksu wynosi .....

Prowizja od przewalutowania:

Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny: (operat szacunkowy/zdjęcia)
 • koszt wyceny:
 • koszt wyceny pokrywa: (bank/klient)
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: (tak/nie)
 • kto wykonuje wycenę: (rzeczoznawca/pracownik banku/klient)

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN ...% wartości nieruchomości,
 • dla CHF ...% wartości nieruchomości,
 • dla EUR ...% wartości nieruchomości,
 • dla USD ...% wartości nieruchomości,

Ubezpieczenie pomostowe:

Ubezpieczenie na życie:

Zdolność kredytowa

Akceptowane źródła dochodów

 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie ... miesiące. Premie są akceptowane w ....%, nadgodziny w ...%.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: (tak/nie)
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie ... W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje ...% dochodów
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie ... miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum ... miesięcy.
 • Dochody z zagranicy: (tak/nie)


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: (tak/nie)

Kredyt na oświadczenie: (tak/nie)

Zaległości w BIK:

Pożyczka hipoteczna


Zalety oferty


Wady oferty


Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-TODO.png

Spłata kredytu w walucie obcej: (tak/nie)

Dla kredytu w walucie obcej denominowanego:

 • w przypadku nadmiaru środków wynikającego ze wzrostu kursu waluty obcej: (nadwyżka środków jest przekazywana na konto klienta/o tą kwotę pomniejszana jest kwota kredytu w walucie obcej/inne),
 • w przypadku niedomiaru środków wynikającego ze spadku kursu waluty obcej: (należy wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu/kwota kredytu pozostaje niezmieniona).

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: (faktura VAT / zdjęcia / inspekcja pracownika banku). Koszt inspekcji pracownika banku wynosi .....

Wakacje kredytowe:

Pozostałe informacje

Zobacz też