Mieszkanie dla Młodych

Z Kredytopedia
Wersja Wojtowicz (dyskusja | edycje) z dnia 17:43, 21 sty 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Salomon Finance Logo.jpg

Wprowadzenie Info2.png

Z końcem roku 2012 został wygaszony program Rodzina na Swoim, który w ocenie ekspertów, był jednym z najlepiej działającym programem rządowym ostatnich lat. Pobudził on nie tylko odczuwający kryzys sektor bankowy, ale również rynek budownictwa mieszkaniowego. Zainteresowanie było tak duże, że rząd przymierza się do stworzenia nowego programu. Ze wstępnego zarysu wynika, że nie będzie on tak korzystny jak poprzedni, niemniej jednak również wygląda zachęcająco.

Mieszkanie dla Młodych – założenia projektowe Hand2.png

Projekt programu zakłada, jednorazową dopłatę do zakupionego mieszkania w wysokości 10% wartości. Dodatkowo, można otrzymać 5% kolejnej dopłaty jeżeli rodzina posiada min. 1 dziecko. Łącznie dopłata może wynieść 20%, w przypadku, gdy w przeciągu 5 lat od momentu nabycia nieruchomości urodzi się trzecie lub kolejne (jeśli ma już trójkę) dziecko. Warunkiem uzyskania wsparcia ma być współfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym, przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego, do którego Państwo jednorazowo wypłaci 10%. Wypłata nastąpi za pośrednictwem ulokowanego w BGK Funduszu Dopłat i jako uzupełnienie wkładu własnego, będzie stanowiła obniżenie salda kredytu hipotecznego. Start programu planowany jest na początek 2014 roku jednak nie jest to jeszcze data ostateczna i może się zmienić.

Program ma być ograniczony jedynie do lokali mieszkalnych z rynku pierwotnego nie większych niż 75 m kw (w przypadku rodzin) lub 50 m kw (w przypadku singli). Odmiennie do Rodzina na Swoim, nie ma możliwości udzielenia kredytu w nowym programie na transakcje na rynku wtórnym czy budowę domu.

Dodatkowo mieszkania mają mieć ograniczenia maksymalnych cen metra kwadratowego, jak to miało miejsce w Rodzina na Swoim. Lokal mieszkalny będzie mógł być kredytowany gdy cena 1m2 powierzchni użytkowej nie przekroczy wysokości średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez poszczególnych wojewodów, obowiązującego dla gminy na terenie której mieszkanie to jest położone. Poniżej znajdują się obliczone limity metra odtworzeniowego dla ostatniego kwartału 2012 roku:


Tabelka 1.: Limity cen metra kwadratowego lokalu w złotych w programie „Rodzina na swoim”


Limity IV kw.png

Dla kogo przeznaczone preferencje? Users2.png

Podobnie jak przy Rodzina na Swoim, kredyt będzie dostępny dla:

 • Małżeństwom (obojgu małżonkom);
 • Osobie samotnie wychowującej przynajmniej jedno:
  • małoletnie dziecko,
  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
  • uczące się dziecko do ukończenia przez nie 25-go roku życia;
 • Osobie nie będącej w związku małżeńskim

jeżeli :

 • żadna z tych osób nie jest i nie była:
  • właścicielem lub współwłaścicielem co najmniej 50% udziałów w budynku mieszkalnym, obejmujących co najmniej jeden lokal mieszkalny;
  • właścicielem lub współwłaścicielem co najmniej 50% prawa własności domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, innego niż lokal mieszkalny, w związku z nabyciem którego składa wniosek o udzielenie wsparcia;
  • osobą, której przysługuje w całości lub w części co najmniej 50% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  • starsza niż 35 lat (nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci oraz małżeństw gdzie tylko jedno z nich przekracza ten limit)
 • żadna z tych osób nie jest lub nie była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego
 • nigdy wcześniej nie posiadały nieruchomości - dotyczy tzw. Singli'