Edytujesz MultiBank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia

Uwaga: Nie jesteś zalogowany.

Twój adres IP zostanie zapisany w historii edycji strony.
Edycja może zostać wycofana. Porównaj ukazane poniżej różnice między wersjami, a następnie zapisz zmiany.
Aktualna wersja Twój tekst
Linia 1: Linia 1:
{{Uwaga |tekst = Bank połączył się z mBankiem '''25.11.2013'''| style = width:55%}}
+
== Podstawowe parametry kredytu ==
 +
{{Infobox Hipoteczny
 +
|Nazwa Banku = MultiBank
 +
|Logo Banku = Multibank-logo.png
 +
|Waluty = [[PLN]], [[USD]], [[EUR]], [[GBP]]
 +
|Prowizja od przewalutowania = 0%
 +
}}
 +
'''[[Waluta kredytu]]'''. Bank udziela kredytu w następujących walutach: [[PLN]], [[USD]], [[EUR]], [[GBP]]. Kredyt w walucie obcej jest: [[Kredyt w walucie obcej indeksowany|indeksowany]].
 +
 
 +
 
 +
'''Maksymalny okres kredytu''': [[maksymalny okres kredytowania::40]] lat, maksymalnie do [[maksymalny wiek kredytobiorcy::70]] roku życia najstarszego kredytobiorcy.
 +
 
 +
*Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie
 +
 +
'''Maksymalna wysokość kredytu do 30 lat''': 
 +
* dla [[PLN]]: [[maksymalne LTV dla PLN::110%]],
 +
* dla [[EUR]]: [[maksymalne LTV dla EUR::110%]],
 +
* dla [[USD]]: [[maksymalne LTV dla USD::110%]],
 +
* dla [[GBP]]: [[maksymalne LTV dla GBP::110%]].
 +
 
 +
 
 +
* środki uzyskane ponad 100% LTV mogą być przeznaczone jedynie na opłaty okołokredytowe.
 +
 
 +
 
 +
'''Maksymalna wysokość kredytu dla 40 lat''': 100% 
 +
 
 +
 
 +
'''Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego''': 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy [[LTV]] > 65%), maksymalnie 300 tys. zł. Można zawnioskować o dodatkowe 30% kwoty kredytu na cel dowolny.
 +
 
 +
'''Minimalna kwota kredytu''': 80 tys. zł i 1 grosz, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 80 tys. zł i 1 grosz
 +
 +
'''Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej''': 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy [[LTV]] > 65%), maksymalnie 300 tys. zł.
 +
 
 +
'''[[Zdolność kredytowa]]''': [[zdolność kredytowa::4.5| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?zdolność kredytowa}}}}
 +
 
 +
'''Niestandardowe cele kredytowania'''
 +
* Rynek pierwotny: Kredytowanie inwestycji których zaawansowanie wynosi 50 % jeśli inwestor zastępczy:
 +
** dostarczy dokument potwierdzający, że na jego rachunku bankowym znajdują się środki na ukończenie inwestycji,
 +
** umowę kredytową potwierdzająca zaciągnięcie kredytu na inwestycję
 +
 
 +
* '''[[Działka budowlana|działki budowlane]]''': tak
 +
* '''[[Siedlisko|siedliska]]''': tak - rozpatrywane indywidualnie
 +
* '''[[Działka rolna|działki rolne]]''': nie
 +
* '''[[Nieruchomości usługowo-mieszkalne|nieruchomości usługowo-mieszkalne]]''': tak
 +
* '''[[Środki na cel dowolny|środki na cel dowolny]]''': nie
 +
 
 +
== [[Oprocentowanie kredytu|Oprocentowanie]] ==
 +
 
 +
'''[[Atrakcyjność marży]]''':  (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):
 +
 
 +
* dla [[PLN]]: [[atrakcyjność marży w PLN::3| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w PLN}}}}
 +
* dla [[EUR]]: [[atrakcyjność marży w EUR::1| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w EUR}}}}
 +
* dla [[USD]]: [[atrakcyjność marży w USD::1| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w USD}}}}
 +
* dla [[GBP]]: [[atrakcyjność marży w GBP::1| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w GBP}}}}
 +
 
 +
{{Info | tekst = W promocji marże mogą być obniżone o 50% (patrz: [[MultiBank#Aktualne_promocje|Aktualne promocje]]). Nadal jednak są one relatywnie wysokie. | style = width:40% }}
 +
 
 +
'''[[Stopa referencyjna]]''':
 +
* dla [[PLN]]: [[WIBOR 3M]]
 +
* dla [[USD]]: [[LIBOR 3M]]
 +
* dla [[EUR]]: [[EURIBOR 3M]]
 +
* dla [[GBP]]: [[LIBOR 3M]]
 +
 
 +
'''Zmiany stopy referencyjnej''':
 +
* stopa referencyjna zmienia się co 1 miesiąc
 +
* nowe stawki są ustalane na podstawie: średniej z notowań z okresu 3 miesięcy
 +
 
 +
== Opłaty i prowizje ==
 +
{| align="right"
 +
|-
 +
|align="right"|__TOC__
 +
|}
 +
'''Prowizja od udzielenia kredytu''':[[prowizja od udzielenia kredytu::0%]] (standardowo 2% z możliwością obniżenia do 0%). W praktyce koszt początkowy stanowi ubezpieczenie w wysokości 1,4% kwoty kredytu (patrz: [[MultiBank#Ubezpieczenia|Pakiet Bezpieczna Spłata]])
 +
 
 +
'''Prowizja od wcześniejszej spłaty''': [[prowizja od wcześniejszej spłaty::2%]] kwoty kapitału pozostałego do spłaty w ciągu pierwszych 3 lat od momentu uruchomienia kredytu. Dotyczy tylko '''całkowitej spłaty''' nie częściowej nadpłaty która pozostaje bezpłatna. Dotyczy umów zawartych po 30.06.2013
 +
 
 +
'''Prowizja od przewalutowania''':
 +
* na [[PLN]]: [[opis przewalutowania::1%]]
 +
* na pozostałe waluty: 1%
 +
 
 +
=== [[Wycena nieruchomości]] ===
 +
* forma wyceny: operat szacunkowy, inspekcja pracownika banku, zdjęcia
 +
** dla [[PLN]]: zawsze operat szacunkowy
 +
**w przypadku zakupu działki oraz budowy domu niezbędny jest [[Operat szacunkowy|operat szacunkowy]],
 +
**w przypadku lokalu mieszkalnego do 1,5 mln PLN [[Operat szacunkowy|operat szacunkowy]] nie jest wymagany, wycena przyjmuje wówczas formę notatki z inspekcji oraz zdjęć
 +
**przy zakupie domu jednorodzinnego o wartość nie przekraczającej 750 000 PLN [[Operat szacunkowy|operat szacunkowy]] nie jest wymagany, a wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
 +
** przy zakupie Lokalu Użytkowego od Gminy, Skarbu Państwa lub spółdzielni mieszkaniowej, gdy przedmiotowy lokal będzie stanowił zabezpieczenie spłaty kredytu wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
 +
*czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie. Bank posiada listę rzeczoznawców.
 +
* przy kredycie w PLN bank nie wymaga operatu, wymagany jest w przypadku kredytowania budowy domu lub działki
 +
* koszt wyceny pokrywa: bank
 +
* czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 +
* kto wykonuje wycenę: w przypadku [[Operat szacunkowy|operatu]] licencjonowany rzeczoznawca z listy rzeczoznawców zaakceptowanych przez bank
 +
* remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 +
 
 +
== [[Standardowe ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym|Ubezpieczenia]] ==
 +
 
 +
'''[[Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego]]''':  [[Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego::0%]] Składkę ubezpieczenia pokrywa bank
 +
 
 +
'''[[Ubezpieczenie pomostowe]]''':
 +
[[opis ubezpieczenie pomostowe::
 +
* podniesienie oprocentowania do czasu wpisu do hipoteki o:]]
 +
**[[Ubezpieczenie pomostowe::1,0 p.p. w przypadku budowy przez developera]]
 +
**[[Ubezpieczenie pomostowe::1,5 p.p. w pozostałych przypadkach]]
 +
 
 +
 
 +
'''[[Ubezpieczenie na życie]]''':
 +
* '''nieobowiązkowe''' - 0 0417% miesięcznie od salda zadłużenia - płatne od 4 miesiąca kredytowania
 +
 
 +
 
 +
'''Ubezpieczenia dodatkowe''':
 +
* '''obowiązkowe dla aktualnej promocji''' - Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Spłata - warunek obowiązującej promocji '''"Mieszkaj u Siebie"''', w zależności od wariantu:
 +
 
 +
** wariant '''Standard''' jednorazowa stawka 1,4% kwoty kredytu oraz od 24 miesiąca 4% miesięcznej raty
 +
** wariant '''Optimum''' jednorazowa stawka 1,6% kwoty kredytu oraz od 24 miesiąca 4,15% miesięcznej raty
 +
** wariant '''Komfort''' jednorazowa stawka 2% kwoty kredytu oraz od 24 miesiąca 4,35% miesięcznej raty
 +
 
 +
'''Poza promocją "Mieszkaj u Siebie", marża wzrasta dwukrotnie'''
 +
 
 +
Możliwość rezygnacji z ubezpieczeń po 5 latach bez utraty warunków promocyjnych.
 +
 
 +
==[[zdolność kredytowa|Zdolność kredytowa]]==
 +
 
 +
=== [[Akceptowane źródła dochodów]] ===
 +
* minimalna kwota dochodów netto: brak limitu
 +
 
 +
*'''Umowa o pracę''': średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie, dodatki, nagrody: sumuje się je za ostatnie 3 miesiące, następnie tą sumę dzieli na 3 - tak obliczona kwota powinna zostać umieszczona na zaświadczeniu o zarobkach (bank uznaje 100% dochodów z tytułu premii, dodatków, nadgodzin i nagród). Jeśli jest aneks do umowy o pracę, dochody wynikające z aneksu są brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej.
 +
**umowa na czas określony jest akceptowana: tak, minimum od 3 miesięcy i na 6 miesięcy w przód
 +
**czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, w zależności od zaświadczenia, do miesiąca
 +
**czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie
 +
 
 +
*'''Umowa zlecenia/o dzieło''': średnia za ostatnie 6 miesięcy, musi być udokumentowana ciągłość zatrudnienia przez 6 miesięcy.  W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% dochodu. (w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów, jeśli roczne to bank ustala dochody na podstawie PIT)
 +
 
 +
*'''Dochody z najmu''': nieruchomość musi być własnością kredytobiorcy, wymagane udokumentowanie dochodów z wynajmu za okres 6 miesięcy w postaci wpływów na rachunek bankowy
 +
 
 +
*'''Działalność gospodarcza''': średnia za ostatnie 12 miesiące (wymagane prowadzenie działalności od 24 miesięcy).
 +
**w przypadku przejścia na samozatrudnienie wymagany czas prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 3 miesiące (dodatkowym warunkiem jest aby staż pracy u poprzedniego pracodawcy oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej nie był łącznie krótszy niż 24 miesiące)
 +
** ryczałt: bank uwzględnia 100% przychodów jako dochód netto.
 +
**karta podatkowa: bank uwzględnia dziewięciokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 +
 
 +
*'''Dochody z zagranicy''':
 +
**bank nie kredytuje nierezydentów chyba, że mają kartę stałego pobytu lub kartę tymczasowego kredytu ważna na minimum 18 miesięcy w przód.
 +
** w przypadku Polaków pracujących za granicą, standardowo wymagane jest jedynie zaświadczenie o dochodach na polsko-angielskim druku bankowym  za 3 miesiące oraz 6-miesięczna historia rachunku, na który wpływało wynagrodzenie
 +
 
 +
*'''Dywidendy''': tak, wymagane jest zaświadczenie i bilans
 +
 
 +
'''[[Kredyt dla zawodów zaufania]]''': nie
 +
 
 +
'''[[Kredyt na oświadczenie]]''': nie, '''obecnie niedostępny'''.
 +
 
 +
Klientem wiarygodnym według banku jest osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 +
* klient posiada pozytywną historię współpracy z bankiem (oznacza to że regularnie zasila konto od minimum 6 miesięcy)
 +
* klient posiada pozytywną historię w systemie bankowym BIK (wymagane min. 540 pkt.)
 +
* klient spełnia kryteria wiarygodności oparte na statusie zawodowym
 +
 
 +
 
 +
'''[[Zaległości w BIK]]''': jeśli klient posiada 540 pkt.
 +
 
 +
 
 +
==Rodzina na swoim==
 +
 
 +
* czy jest możliwość refinansowania zadatku / zaliczki w ramach kredytu z dopłatami: tak
 +
* czy jest możliwość wnioskowania o kredyt przed zawarciem małżeństwa: nie
 +
* czy jest możliwość zabezpieczenia się na garażu / miejscu postojowym: tak, jako dodatkową nieruchomość, jeżeli jest osobna Księga Wieczysta na garaż
 +
 
 +
==[[Pożyczka hipoteczna]]==
 +
 
 +
* waluta: PLN, EUR, USD, GBP
 +
* maksymalna kwota: 55% wartości zabezpieczenia maksymalnie 300 tys. zł
 +
* maksymalny okres: 30 lat
 +
 
 +
== Zalety oferty ==
 +
* długi okres kredytowania - do 40 lat (pożyczka i kredyt konsolidacyjny - do 30 lat)
 +
* możliwość kredytowania zakupu działki budowlanej
 +
* w większości przypadków nie jest wymagany operat szacunkowy
 +
* możliwość wcześniejszej spłaty bez prowizji
 +
* mechanizm bilansowania przy kredytach w PLN (koszt: 99 zł miesięcznie za rachunek bilansujący)
 +
* przy terminowych opłatach składek do ZUS i US nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń o niezaleganiu, '''wystarczą potwierdzenia przelewu składek'''
 +
 
 +
== Wady oferty ==
 +
* Obowiązkowe ubezpieczenie (PBS i na życie), które stanowi de facto prowizję banku za udzielenie kredytu
 +
 
 +
== Spłata kredytu ==
 +
 
 +
'''[[Spread walutowy]] (w skali 1-5, gdzie 1 - wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): {{Ocena|4}}
 +
 
 +
'''Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości''':
 +
* inspekcja pracownika banku, zdjęcia, mogą być zażądane faktury
 +
* postęp prac budowy domu jest potwierdzany na podstawie dostarczonych przez klientów zdjęć oraz wpisów w dzienniku budowy (pierwsze strony dziennika budowy należy w tym banku dostarczyć do wniosku kredytowego).
 +
 
 +
'''[[Wakacje kredytowe]]''': nie
 +
 
 +
== Aktualne promocje ==
 +
 
 +
'''Promocja "Mieszkaj u Siebie"'''
 +
 
 +
 
 +
* warunki skorzystania z promocji:
 +
** przystąpienie do umowy ubezpieczenia spłaty rat kredytu oraz nie zrezygnowanie z tego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od dnia uruchomienia kredytu lub pożyczki hipotecznej
 +
 
 +
== Pozostałe informacje ==
 +
* '''[[Weksel]]''': nie
 +
 
 +
* '''Mechanizm bilansowania''': przy kredytach w PLN istnieje możliwość skorzystania z mechanizmu bilansowania. Środki trzymane przez klienta na rachunku bilansującym obniżają podstawę od której naliczane są odsetki kredytu. Płynność rachunku bilansującego nie jest ograniczona - można dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym momencie.
 +
 
 +
* w przypadku zakupu nieruchomości od inwestora zastępczego:
 +
** kredytowane są wyłącznie inwestycje, w które grupa BRE jest już zaangażowana poprzez udzielone kredyty dla osób fizycznych,surowy zamknięty|stanu surowego zamkniętego]].
 +
** ograniczenia te nie dotyczą domów jednorodzinnych nabywanych od dewelopera
 +
** Możliwość kredytowania niezależnie od etapu budowy, gdy zabezpieczeniem będzie wyłącznie inna nieruchomość.
 +
* '''[[Wnioskowanie o kredyt bez umowy]]''': nie
 +
*refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, całość, w programie Rodzina Na Swoim refinansowany może być zadatek/zaliczka
 +
*czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
 +
**czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, jedynie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu)
 +
**czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
 +
**jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: zaświadczenie, karta danych osobowych, BR, MIGDZ
 +
*czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak, liczba kredytobiorców nie może przekroczyć 6 osób
 +
**czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 +
 
 +
*czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 50%. Akceptowalny jest stan zaawansowania nieruchomości równy 0% jeśli deweloper ma skredytowaną nieruchomość w 100%. Bank posiada listę zaufanych deweloperów.
  
 
== Zobacz też ==
 
== Zobacz też ==

Wszelki wkład na Kredytopedia może być edytowany, zmieniany lub usunięty przez innych użytkowników. Jeśli nie chcesz, żeby Twój tekst był dowolnie zmieniany przez każdego i rozpowszechniany bez ograniczeń, nie umieszczaj go tutaj.
Zapisując swoją edycję, oświadczasz, że ten tekst jest Twoim dziełem lub pochodzi z materiałów dostępnych na warunkach domeny publicznej lub kompatybilnych (zobacz także Kredytopedia:Prawa_autorskie). PROSZĘ NIE WPROWADZAĆ MATERIAŁÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM BEZ POZWOLENIA WŁAŚCICIELA!

Anuluj | Pomoc w edycji (otwiera się w nowym oknie)

Szablony użyte w tym artykule: