MultiBank (kredyt hipoteczny): Różnice pomiędzy wersjami

Z Kredytopedia
(Ubezpieczenia)
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{{Uwaga |tekst = Bank połączył się z mBankiem '''25.11.2013'''| style = width:55%}} == Zobacz też == * koszty okołokredy...”)
 
(Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Info
+
{{Uwaga |tekst = Bank połączył się z mBankiem '''25.11.2013'''| style = width:55%}}
| tekst = Ten bank posiada w ofercie kredyt z dopłatą budżetu (tzw. kredyt "Rodzina na Swoim" ).<br/>O warunkach uzyskania preferencyjnego kredytu czytaj [[Kredyt z dopłatą|tutaj]].
+
}}
+
 
+
== Podstawowe parametry kredytu ==
+
{{Infobox Hipoteczny
+
|Nazwa Banku = MultiBank
+
|Logo Banku = Multibank-logo.png
+
|Waluty = [[PLN]], [[USD]], [[EUR]], [[GBP]]
+
|Prowizja od przewalutowania = 0%
+
}}
+
'''[[Waluta kredytu]]'''. Bank udziela kredytu w następujących walutach: [[PLN]], [[USD]], [[EUR]], [[GBP]]. Kredyt w walucie obcej jest: [[Kredyt w walucie obcej indeksowany|indeksowany]].
+
 
+
 
+
'''Maksymalny okres kredytu''': [[maksymalny okres kredytowania::40]] lat, maksymalnie do [[maksymalny wiek kredytobiorcy::70]] roku życia najstarszego kredytobiorcy.
+
 
+
*Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie
+
+
'''Maksymalna wysokość kredytu do 30 lat''': 
+
* dla [[PLN]]: [[maksymalne LTV dla PLN::110%]],
+
* dla [[EUR]]: [[maksymalne LTV dla EUR::110%]],
+
* dla [[USD]]: [[maksymalne LTV dla USD::110%]],
+
* dla [[GBP]]: [[maksymalne LTV dla GBP::110%]].
+
 
+
'''Maksymalna wysokość kredytu dla 40 lat''': 100% 
+
 
+
 
+
'''Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego''': 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy [[LTV]] > 65%), maksymalnie 300 tys. zł. Można zawnioskować o dodatkowe 30% kwoty kredytu na cel dowolny.
+
 
+
'''Minimalna kwota kredytu''': 80 tys. zł i 1 grosz, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 80 tys. zł i 1 grosz
+
+
'''Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej''': 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy [[LTV]] > 65%), maksymalnie 300 tys. zł.
+
 
+
'''[[Zdolność kredytowa]]''': [[zdolność kredytowa::3| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?zdolność kredytowa}}}}
+
 
+
'''Niestandardowe cele kredytowania'''
+
* Rynek pierwotny: Kredytowanie inwestycji których zaawansowanie wynosi 50 % jeśli inwestor zastępczy:
+
** dostarczy dokument potwierdzający, że na jego rachunku bankowym znajdują się środki na ukończenie inwestycji,
+
** umowę kredytową potwierdzająca zaciągnięcie kredytu na inwestycję
+
 
+
* '''[[Działka budowlana|działki budowlane]]''': tak
+
* '''[[Siedlisko|siedliska]]''': tak - rozpatrywane indywidualnie
+
* '''[[Działka rolna|działki rolne]]''': nie
+
* '''[[Nieruchomości usługowo-mieszkalne|nieruchomości usługowo-mieszkalne]]''': tak
+
* '''[[Środki na cel dowolny|środki na cel dowolny]]''': nie
+
 
+
== [[Oprocentowanie kredytu|Oprocentowanie]] ==
+
 
+
'''[[Atrakcyjność marży]]''':  (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):
+
 
+
* dla [[PLN]]: [[atrakcyjność marży w PLN::4| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w PLN}}}}
+
* dla [[EUR]]: [[atrakcyjność marży w EUR::4| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w EUR}}}}
+
* dla [[USD]]: [[atrakcyjność marży w USD::2| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w USD}}}}
+
* dla [[GBP]]: [[atrakcyjność marży w GBP::2| ]]{{Ocena|{{#show: {{PAGENAME}} | ?atrakcyjność marży w GBP}}}}
+
 
+
{{Info | tekst = W promocji marże mogą być obniżone o 50% (patrz: [[MultiBank#Aktualne_promocje|Aktualne promocje]]). Nadal jednak są one relatywnie wysokie. | style = width:40% }}
+
 
+
'''[[Stopa referencyjna]]''':
+
* dla [[PLN]]: [[WIBOR 3M]]
+
* dla [[USD]]: [[LIBOR 3M]]
+
* dla [[EUR]]: [[EURIBOR 3M]]
+
* dla [[GBP]]: [[LIBOR 3M]]
+
 
+
'''Zmiany stopy referencyjnej''':
+
* stopa referencyjna zmienia się co 1 miesiąc
+
* nowe stawki są ustalane na podstawie: średniej z notowań z okresu 3 miesięcy
+
 
+
== Opłaty i prowizje ==
+
{| align="right"
+
|-
+
|align="right"|__TOC__
+
|}
+
'''Prowizja od udzielenia kredytu''':[[prowizja od udzielenia kredytu::0%]] (standardowo 2% z możliwością obniżenia do 0%). W praktyce koszt początkowy stanowi ubezpieczenie w wysokości 1,4% kwoty kredytu (patrz: [[MultiBank#Ubezpieczenia|Pakiet Bezpieczna Spłata]])
+
 
+
'''Prowizja od wcześniejszej spłaty''': [[prowizja od wcześniejszej spłaty::0%]] wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu jest bezpłatna,
+
 
+
'''Prowizja od przewalutowania''':
+
* na [[PLN]]: [[opis przewalutowania::0%]]
+
* na pozostałe waluty: 0%
+
 
+
=== [[Wycena nieruchomości]] ===
+
* forma wyceny: operat szacunkowy, inspekcja pracownika banku, zdjęcia
+
** dla [[PLN]]: zawsze operat szacunkowy
+
**w przypadku zakupu działki oraz budowy domu niezbędny jest [[Operat szacunkowy|operat szacunkowy]],
+
**w przypadku lokalu mieszkalnego do 1,5 mln PLN [[Operat szacunkowy|operat szacunkowy]] nie jest wymagany, wycena przyjmuje wówczas formę notatki z inspekcji oraz zdjęć
+
**przy zakupie domu jednorodzinnego o wartość nie przekraczającej 750 000 PLN [[Operat szacunkowy|operat szacunkowy]] nie jest wymagany, a wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
+
** przy zakupie Lokalu Użytkowego od Gminy, Skarbu Państwa lub spółdzielni mieszkaniowej, gdy przedmiotowy lokal będzie stanowił zabezpieczenie spłaty kredytu wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
+
*czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie. Bank posiada listę rzeczoznawców.
+
* przy kredycie w PLN bank nie wymaga operatu, wymagany jest w przypadku kredytowania budowy domu lub działki
+
* koszt wyceny pokrywa: bank
+
* czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
+
* kto wykonuje wycenę: w przypadku [[Operat szacunkowy|operatu]] licencjonowany rzeczoznawca z listy rzeczoznawców zaakceptowanych przez bank
+
* remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
+
 
+
== [[Standardowe ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym|Ubezpieczenia]] ==
+
 
+
'''[[Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego]]''':  [[Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego::4,5%]] [[opis ubezpieczenie niskiego wkładu::brakującego wkładu własnego - opłata pobierana z góry na okres 3 lat. Po tym okresie opłata jest ewentualnie pobierana powtórnie na kolejne 3 lata. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:
+
* dla PLN -  80% wartości nieruchomości,
+
* dla pozostałych walut i LTV min. 100%- 70% wartości nieruchomości.]]
+
 
+
'''[[Ubezpieczenie pomostowe]]''':
+
[[opis ubezpieczenie pomostowe::
+
* podniesienie oprocentowania do czasu wpisu do hipoteki o:]]
+
**[[Ubezpieczenie pomostowe::1,0 p.p. w przypadku budowy przez developera]]
+
**[[Ubezpieczenie pomostowe::1,5 p.p. w pozostałych przypadkach]]
+
 
+
'''[[Ubezpieczenie na życie]]''': [[opis ubezpieczenie na życie::'''nieobowiązkowe''', bezpłatne przez pierwsze 6 miesięcy. Później 0,0417% bieżącego salda zadłużenia. ]] - zamienne z ubezpieczeniem Pakiet Bezpieczna Spłata
+
 
+
'''Inne ubezpieczenia''':
+
 
+
[[dodatkowe ubezpieczenia::* '''Pakiet Bezpieczna Spłata (PBS)''' - ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i operacji. Ubezpieczenie jest <!--'''obligatoryjne'''--> '''nieobowiązkowe''' na bazie promocji do '''14.11.2011.''' <!--w przypadku kredytów zaciąganych w MultiBanku-->. Dostępne jest w 3 wariantach różniących się zakresem ryzyk objętych ubezpieczeniem. Składka za pierwsze 2 lata ubezpieczenia wynosi w zależności od wariantu '''1,4%''' kwoty kredytu (składka ta jest skredytowana). Po 2. roku składka wynosi 4% raty kapitałowo-odsetkowej. By skorzystać z promocji "Plany Finansowe 2010", kredytobiorcy nie mogą zrezygnować z PBS przez okres min. 5 lat]] (patrz: [[MultiBank#Aktualne_promocje|Aktualne promocje]]).W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje za klienta spłatę 6 lub 12 rat kredytu.
+
 
+
==[[zdolność kredytowa|Zdolność kredytowa]]==
+
 
+
=== [[Akceptowane źródła dochodów]] ===
+
* minimalna kwota dochodów netto: brak limitu
+
 
+
*'''Umowa o pracę''': średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie, dodatki, nagrody: sumuje się je za ostatnie 3 miesiące, następnie tą sumę dzieli na 3 - tak obliczona kwota powinna zostać umieszczona na zaświadczeniu o zarobkach (bank uznaje 100% dochodów z tytułu premii, dodatków, nadgodzin i nagród). Jeśli jest aneks do umowy o pracę, dochody wynikające z aneksu są brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej.
+
**umowa na czas określony jest akceptowana: tak, minimum od 3 miesięcy i na 6 miesięcy w przód
+
**czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, w zależności od zaświadczenia, do miesiąca
+
**czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie
+
 
+
*'''Umowa zlecenia/o dzieło''': średnia za ostatnie 6 miesięcy, musi być udokumentowana ciągłość zatrudnienia przez 6 miesięcy.  W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% dochodu. (w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów, jeśli roczne to bank ustala dochody na podstawie PIT)
+
 
+
*'''Dochody z najmu''': nieruchomość musi być własnością kredytobiorcy, wymagane udokumentowanie dochodów z wynajmu za okres 6 miesięcy w postaci wpływów na rachunek bankowy
+
 
+
*'''Działalność gospodarcza''': średnia za ostatnie 12 miesiące (wymagane prowadzenie działalności od 24 miesięcy).
+
**w przypadku przejścia na samozatrudnienie wymagany czas prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 3 miesiące (dodatkowym warunkiem jest aby staż pracy u poprzedniego pracodawcy oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej nie był łącznie krótszy niż 24 miesiące)
+
** ryczałt: bank uwzględnia 100% przychodów jako dochód netto.
+
**karta podatkowa: bank uwzględnia dziewięciokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
+
 
+
*'''Dochody z zagranicy''':
+
**bank nie kredytuje nierezydentów chyba, że mają kartę stałego pobytu lub kartę tymczasowego kredytu ważna na minimum 18 miesięcy w przód.
+
** w przypadku Polaków pracujących za granicą, standardowo wymagane jest jedynie zaświadczenie o dochodach na polsko-angielskim druku bankowym  za 3 miesiące oraz 6-miesięczna historia rachunku, na który wpływało wynagrodzenie
+
 
+
*'''Dywidendy''': tak, wymagane jest zaświadczenie i bilans
+
 
+
'''[[Kredyt dla zawodów zaufania]]''': nie
+
 
+
'''[[Kredyt na oświadczenie]]''': nie, '''obecnie niedostępny'''.
+
 
+
Klientem wiarygodnym według banku jest osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
+
* klient posiada pozytywną historię współpracy z bankiem (oznacza to że regularnie zasila konto od minimum 6 miesięcy)
+
* klient posiada pozytywną historię w systemie bankowym BIK (wymagane min. 540 pkt.)
+
* klient spełnia kryteria wiarygodności oparte na statusie zawodowym
+
 
+
 
+
'''[[Zaległości w BIK]]''': jeśli klient posiada 540 pkt.
+
 
+
 
+
==Rodzina na swoim==
+
 
+
* czy jest możliwość refinansowania zadatku / zaliczki w ramach kredytu z dopłatami: tak
+
* czy jest możliwość wnioskowania o kredyt przed zawarciem małżeństwa: nie
+
* czy jest możliwość zabezpieczenia się na garażu / miejscu postojowym: tak, jako dodatkową nieruchomość, jeżeli jest osobna Księga Wieczysta na garaż
+
 
+
==[[Pożyczka hipoteczna]]==
+
 
+
* waluta: PLN, EUR, USD, GBP
+
* maksymalna kwota: 55% wartości zabezpieczenia maksymalnie 300 tys. zł
+
* maksymalny okres: 30 lat
+
 
+
== Zalety oferty ==
+
* długi okres kredytowania - do 40 lat (pożyczka i kredyt konsolidacyjny - do 30 lat)
+
* możliwość kredytowania zakupu działki budowlanej
+
* w większości przypadków nie jest wymagany operat szacunkowy
+
* możliwość wcześniejszej spłaty bez prowizji
+
* mechanizm bilansowania przy kredytach w PLN (koszt: 99 zł miesięcznie za rachunek bilansujący)
+
* przy terminowych opłatach składek do ZUS i US nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń o niezaleganiu, '''wystarczą potwierdzenia przelewu składek'''
+
 
+
== Wady oferty ==
+
* Obowiązkowe ubezpieczenie (PBS i na życie), które stanowi de facto prowizję banku za udzielenie kredytu
+
 
+
== Spłata kredytu ==
+
 
+
'''[[Spread walutowy]] (w skali 1-5, gdzie 1 - wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): {{Ocena|4}}
+
 
+
'''Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości''':
+
* inspekcja pracownika banku, zdjęcia, mogą być zażądane faktury
+
* postęp prac budowy domu jest potwierdzany na podstawie dostarczonych przez klientów zdjęć oraz wpisów w dzienniku budowy (pierwsze strony dziennika budowy należy w tym banku dostarczyć do wniosku kredytowego).
+
 
+
'''[[Wakacje kredytowe]]''': nie
+
 
+
== Aktualne promocje ==
+
 
+
'''Promocja "Własny DOM"'''
+
 
+
 
+
* warunki skorzystania z promocji:
+
** przystąpienie do umowy ubezpieczenia spłaty rat kredytu oraz nie zrezygnowanie z tego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od dnia uruchomienia kredytu lub pożyczki hipotecznej
+
** zawnioskowanie o otwarcie i prowadzenie rachunku w MultiBanku i utrzymywanie go przez min. 5 lat oraz zobowiązanie się do regularnego zasilania konta z tytułu "wynagrodzenie"
+
 
+
== Pozostałe informacje ==
+
* '''[[Weksel]]''': nie
+
 
+
* '''Mechanizm bilansowania''': przy kredytach w PLN istnieje możliwość skorzystania z mechanizmu bilansowania. Środki trzymane przez klienta na rachunku bilansującym obniżają podstawę od której naliczane są odsetki kredytu. Płynność rachunku bilansującego nie jest ograniczona - można dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym momencie.
+
 
+
* w przypadku zakupu nieruchomości od inwestora zastępczego:
+
** kredytowane są wyłącznie inwestycje, w które grupa BRE jest już zaangażowana poprzez udzielone kredyty dla osób fizycznych,surowy zamknięty|stanu surowego zamkniętego]].
+
** ograniczenia te nie dotyczą domów jednorodzinnych nabywanych od dewelopera
+
** Możliwość kredytowania niezależnie od etapu budowy, gdy zabezpieczeniem będzie wyłącznie inna nieruchomość.
+
* '''[[Wnioskowanie o kredyt bez umowy]]''': nie
+
*refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, całość, w programie Rodzina Na Swoim refinansowany może być zadatek/zaliczka
+
*czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
+
**czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, jedynie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu)
+
**czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
+
**jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: zaświadczenie, karta danych osobowych, BR, MIGDZ
+
*czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak, liczba kredytobiorców nie może przekroczyć 6 osób
+
**czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
+
 
+
*czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 50%. Akceptowalny jest stan zaawansowania nieruchomości równy 0% jeśli deweloper ma skredytowaną nieruchomość w 100%. Bank posiada listę zaufanych deweloperów.
+
  
 
== Zobacz też ==
 
== Zobacz też ==

Aktualna wersja na dzień 18:22, 10 gru 2013

Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Zobacz też