Podręcznik Kredytowy: Różnice pomiędzy wersjami

Z Kredytopedia
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „__notoc__ == Podstawowe pojęcia ==”)
Linia 1: Linia 1:
 
__notoc__
 
__notoc__
 
== Podstawowe pojęcia ==
 
== Podstawowe pojęcia ==
 
=== [[Oprocentowanie]] ===
 
 
Oprocentowanie kredytu jest podstawowym parametrem determinującym koszt kredytu hipotecznego. W przypadku kredytów hipotecznych na oprocentowanie składają się dwa elementy:
 
 
* marża banku - ustalana indywidualnie przez każdy bank, stanowi podstawowy element konkurencyjności danej oferty kredytu hipotecznego, marża co do zasady jest stała w całym okresie kredytowania,
 
* stopa referencyjna - jej podstawą są stawki procentowe dla pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym, innymi słowy to oprocentowanie, po którym banki pożyczają sobie pieniądze np. [[WIBOR]] dla [[PLN]]. Stopy te kształtują się odmiennie dla różnych walut. Stosowane przez banki stopy referencyjne są na zbliżonym poziomie, niewielkie różnice mogą wynikać jedynie z różnej metodologii doboru stóp.
 
 
Gdy weźmiemy pod uwagę kredyty udzielane w Polsce, oprocentowanie buduję się w następujący sposób:
 
 
* w [[PLN]]:
 
[[WIBOR]] (3M lub 6M) + marża banku
 
 
* w walucie obcej:
 
[[LIBOR]]/[[EURIBOR]] danej waluty (3M lub 6M) + marża banku
 
 
 
=== [[LTV]] ===
 
 
[[LTV]] (ang. Loan To Value) - stosunek wartości kwoty kredytu hipotecznego do wartości zabezpieczenia (w uproszczeniu: cena transakcyjna)
 
[[LTV]] = kwota kredytu brutto / wartość zabezpieczenia
 
 
'''Przykład''': jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 500.000 PLN, a kwota kredytu hipotecznego 450.000 PLN, to [[LTV]] wynosi 90%.
 
 
=== Spread walutowy ===
 
 
Różnica pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży waluty obcej.
 
 
 
W przypadku kredytów w walucie obcej, spread walutowy stanowi dodatkowy koszt dla kredytobiorcy. Bywa, że banki ustawiają dla kredytów hipotecznych szersze widełki w tabelach kursowych. Spread walutowy sprawia, że rata kredytu może być o ok 5% wyższa (w niektórych przypadkach nawet o 12%).
 
 
 
Dla przykładu, biorąc kredyt denominowany we frankach szwajcarskich na kwotę 100 000 CHF, bank zanim wypłaci kredytobiorcy środki musi wymienić przyznaną we frankach kwotę na polskie złote. Przeliczenie odbywa się po kursie kupna (bank musi odkupić od klienta franki z przyznanego kredytu by wypłacić kredytobiorcy kwotę kredytu/transzę w PLN). Spłacając raty kredytu, kredytobiorca dostarcza polskie złote, które bank zamienia na franki szwajcarskie tym razem po kursie wyższym, czyli kursie sprzedaży (bank musi nam sprzedać walutę obcą).
 
 
=== [[Ryzyko kursowe]] ===
 
 
[[Ryzyko walutowe]] - odnosi się bezpośrednio do kredytów branych w obcej walucie. Ryzyko to związane z wahaniami kursów walut wobec złotówki. Wszelkie zmiany kursu znajdą odniesienie w wysokości naszej raty.
 
 
'''Przykład''': Pan Kowalski w lipcu 2008 roku zdecydował się na kredyt hipoteczny w wysokości 150 000 PLN na okres 20 lat, po średnim kursie franka szwajcarskiego - 2,10. W przeliczeniu na CHF pan Kowalski pożyczył od banku kwotę w wysokości ok.
 
71 500 CHF. W dwa lata udało się spłacić ok 10 000 PLN czystego kapitału. Wynika z tego, iż do spłaty wciąż pozostało ok
 
140 000 PLN, co równe jest 70 000 CHF plus odsetki. Niestety, w tym samym okresie kurs franka szwajcarskiego umocnił się i
 
wyniósł 2,70. Wynika z tego,  że 70 000 CHF pozostałe do spłaty, wynosi w przeliczeniu na złotówki ok 189 000 PLN. To prowadzi
 
bezpośrednio do wzrostu wysokości raty.
 
 
 
Należy jednak zaznaczyć, iż mechanizm ten działa także w drugą stronę. Jeżeli w tym samy okresie kurs franka szwajcarskiego uległ osłabieniu, to wysokość raty kredytu spadnie.
 
 
=== [[Ryzyko stopy procentowej]] ===
 
 
[[Ryzyko stopy procentowej]] związane jest ze zmianami wysokości stóp procentowych. Zmiany te zarządzane są przez Radę Polityki Pieniężnej i wpływają na wysokość kredytu. W przypadku PLN ryzykiem stopy procentowej będzie wzrost stawki WIBOR, dla kredytów w walucie obcej wzrost stawki [[LIBOR]] lub [[EURIBOR]].
 
 
 
'''Partner merytoryczny:''' [[Grafika:Salomon Finance logo.jpeg|150px]]
 
[[Kategoria:Dla doradcy kredytowego]]
 

Wersja z 17:16, 29 maj 2011

Salomon Finance Logo.jpg

Podstawowe pojęcia