Spłata kredytu w walucie obcej

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której kredyt był zaciągany. Umożliwia zmniejszenie kosztów związanych ze spreadem walutowym. Bardzo niewiele banków umożliwia spłatę w walucie obcej części kredytu (tym bardziej jego całości poprzez np. refinansowanie).


Spłata kredytu nie jest możliwa w przypadku kredytu w walucie indeksowanego, ale wyłącznie w przypadku kredytu w walucie denominowanego