Akceptowane źródła dochodów

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

Akceptowane źródła dochodów - jest to wykaz źródeł, z których kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenia, a które są akceptowane przez bank podczas liczenia zdolności. Wśród najbardziej standardowych źródeł dochodów wymienić należy:

  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa o pracę na czas określony
  • umowa zlecenie
  • umowa o dzieło
  • umowa najmu
  • działalność gospodarcza
  • dywidenda z tytułu udziałów w spółce
  • renta na czas nieokreślony
  • emerytura