Aneks

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Dokument uzupełniający lub modyfikujący pierwotną umowę albo uchylający niektóre jej przepisy. Wymaga zachowania formy w jakiej została zawarta umowa pierwotna. Strony muszą zaakceptować aneks w takiej samej formie jak umowę pierwotną np. jeżeli umowa zawarta w formie pisemnej, to aneks również w formie pisemnej. Jeżeli umowa wymaga specjalnej formy (np. akt notarialny), to aneks musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.