BGŻ BNP Paribas Bank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
(Przekierowano z BGŻ (kredyt hipoteczny))
Salomon Finance Logo.jpg

Spis treści

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

BGŻ BNP Paribas Bank

Nowe logo BGŻ.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: do 80%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-5.png
Prowizje i Opłaty
1%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 30 lat, maksymalnie do Kredyt zostanie spłacony w roku kalendarzowym, w którym Klient skończy 75 lat. Warunek max. wieku może nie być spełniony przez część osób wnioskujących o Kredyt w sytuacji, kiedy dochody netto pozostałych osób wnioskujących o Kredyt są nie niższe niż min. akceptowalny przez Bank dochód oraz spełniają jeden z wymogów: stanowią co najmniej 50% łącznego dochodu netto wszystkich osób wnioskujących o Kredyt, lub zapewniają zdolność kredytową do spłaty co najmniej 50% kwoty Kredytu.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: do 80% wartości nieruchomości.

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: brak w ofercie

Minimalna kwota kredytu: 50 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 50 tys.zł

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej:

 • 70% wartości nieruchomości, na maksymalnie 20 lat.

Zdolność kredytowa: Ocena-5.png

Niestandardowe cele kredytowania:

 • Ekspektatywa: tak (bez odstępnego, oraz bez możliwości spłaty kredytu zbywcy)
 • TBS: nie
 • działki budowlane: tak
 • Siedlisko: tak, w rozumieniu ustawy
 • Działka rolna: tak, w rozumieniu ustawy
 • Środki na cel dowolny: do 15% kwoty kredytu
 • Nieruchomość usługowo-mieszkalna: dom, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych o powierzchni całkowitej mniejszej niż 50% powierzchni całkowitej budynku
 • Nieruchomość komercyjna: nie
 • Nieruchomość rekreacyjna działka przeznaczona pod budowę domu letniskowego, albo dom letniskowy, tj. budynek do wykorzystania całorocznego, w tym położony na działce na cele rekreacyjne z prawem zabudowy
 • Zakup działki i budowa domu: tak, ale w przypadku, gdy nie ma pozwolenia na budowę, transakcja musi być wykonana dwoma kredytami – pierwszy na zakup działki a drugi na budowę domu
 • Licytacja komornicza: nie
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, jednak podlega bardziej szczegółowej analizie
 • Transakcja rodzinna: tak

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące albo co 6 miesięcy
 • nowe stawki są ustalane na podstawie zmian rynkowych – stawka WIBOR 3M/6M obowiązująca w dniu ustalenia nowego harmonogramu

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: od 0% do 5%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 3% przed upływem 3 lat od uruchomienia kredytu, potem bezpłatnie

Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie

Prowizja od przewalutowania: brak w ofercie


[edytuj] Wycena nieruchomości

rodzaj nieruchomości koszt wyceny na jakim etapie pobierana jest opłata
mieszkanie 270,60 zł Przy złożeniu wniosku.
dom 295,20 zł Przy złożeniu wniosku.
działka 307,50 zł Przy złożeniu wniosku.
lokal użytkowy Indywidualnie Przy złożeniu wniosku.
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak
 • opłata za weryfikację operatu: brak
 • decyzja bez wyceny nieruchomości: brak możliwości wydania decyzji bez wyceny
 • dla mieszkań wybudowanych (np.: w kamienicach) przed 1940 r.: dla nieruchomości oddanych do użytkowania przed 1939 r. wymagany operat szacunkowy
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak
 • kto wykonuje wycenę: firma współpracująca z Bankiem
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: brak w ofercie

Ubezpieczenie pomostowe: 0,9 p.p. podwyższenie marży do czasu prawomocnego wpisu hipoteki w KW na rzecz banku

Ubezpieczenie na życie: wymagane w przypadku gdy o kredyt hipoteczny ubiega się jeden kredytobiorca i jednocześnie LTV > 65% - następuje wówczas podwyższenie marży o 0,99 p.p.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: 1.500 zł. – w przypadku, gdy o kredyt wnioskuje 1 osoba, 2.500 zł. - w przypadku, gdy o kredyt wnioskują 2 osoby, 3.100 zł - w przypadku, gdy o kredyt wnioskują 3 lub 4 osoby
 • Umowa o pracę: Min. staż 3 miesięcy, do zdolności brana średnia z 3 miesięcy
  • premie regulaminowe, trzynastki - 100% (średnia za ostatnie 12 miesięcy) - do zdolności przyjmowane nie więcej niż 30% podstawowego wynagrodzenia
  • premie, trzynastki, czternastki - 75% (średnia za ostatnie 12 miesięcy)
  • nadgodziny, prowizje, diety - 50% średniej z ostatnich 12 miesięcy
  • nadgodziny, prowizje (dot. pielęgniarek i lekarzy) - 50% (średnia za ostatnie 12 miesięcy)
  • umowa na czas określony jest akceptowana:

Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy min. 3 miesiące i:

 • obecna umowa jest kolejną umową z danym pracodawcą, lub
 • umowa zawarta na okres co najmniej 5 lat (okres do wygaśnięcia umowy min. 6 miesięcy do przodu), lub
 • umowa zawarta na okres nie krótszy od okresu kredytowania, lub
 • umowa od min. 6 miesięcy z danym pracodawcą i zawarta na min. 6 miesięcy do przodu oraz potwierdzona ciągłość zatrudnienia udokumentowana świadectwem/ami pracy od poprzednie-go/ich pracodawcy/ów za okres min. 24 miesięcy, lub
 • rodzaj zawartej umowy wynika ze specyfiki zatrudnienia danej Cheap NFL Jerseys grupy zawodowej (nauczyciele, lekarze, pracownicy służb mundurowych)
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: nie
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, gdy min. okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy 6 miesięcy i nie jest to jedyny dochód gospodarstwa domowego
  • akceptowana podwyżka: nie, bank wyliczy średnią z 3 ostatnich miesięcy
 • Umowa zlecenia/o dzieło: minimalny okres trwania: minimalny okres uzyskiwania dochodów z tytułu umowy zlecenia/o dzieło wynosi 12 m-cy, przy czym dopuszcza się krótszy okres uzyskiwania dochodów z tego tytułu (tj. 3 m-ce) - jeżeli umowa zlecenie/o dzieło jest łączona z umową o pracę u tego samego pracodawcy
 • Dochody z najmu: min. okres 12 miesięcy - średnia za 12 miesięcy oraz umowy najmu nie są zawarte z członkami rodziny i dochody te nie są jedynym dochodem przyjmowanym do kalkulacji zdolności kredytowej
 • Działalność gospodarcza:
 • min. okres 12 miesięcy dla pierwszej działalności lub 6 miesięcy, jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji
 • dochód netto ustalany jest na podstawie danych finansowych za poprzedni rok podatkowy oraz rok bieżący
  • ryczałt: min. okres 12 miesięcy - dochód netto ustalany jest na podstawie danych finansowych za poprzedni rok podatkowy oraz rok bieżący -liczony na podstawie wzoru "zaszytego" w kalkulatorze
  • karta podatkowa: min. okres 12 miesięcy - dochód netto ustalany jest na podstawie wymiaru karty podatkowej na dany rok -liczony na podstawie wzoru "zaszytego" w kalkulatorze
 • Działalność rolnicza: min. okres 12 miesięcy - średnia miesięczna za ostatnie 12 miesiące kalendarzowe
 • Dochody z zagranicy: nie
 • Dywidendy: raczej nie - indywidualnie
 • Diety: tylko dla kierowców zawodowych - 75% (średnia za ostatnie 12 miesięcy)
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła:


 • Okres kredytowania max 20 lat
 • Kredytobiorca posiada konto osobiste w Planie Aktywnym z wpływami min. 2000 PLN albo Konto bardzo osobiste w pływami min. 5000 PLN
 • Marża 1,50%
 • Prowizja za udzielenie kredytu – od 0,5% do 4%


Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK:

 • analizowany okres: w analizie uwzględnia się dotychczasową historię kredytową Klienta
 • akceptowane opóźnienia do: nieakceptowalne są opóźnienia powyżej 90 dni; opóźnienia poniżej 90 dni oceniane są indywidualnie

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluty: PLN
 • maksymalna wysokość pożyczki: 500 tys PLN
 • maksymalny okres pożyczki: 20 lat
 • maksymalne LTV = 70%

[edytuj] Zalety oferty

 • bank specjalizuje się w kredytowaniu działek rolnych, działek rekreacyjnych
 • liberalne podejście do dochodów z produkcji rolnej, bank wlicza dopłaty unijne do dochodu netto
 • bank wymaga jedynie 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku, gdy DzG stanowi kontynuację poprzedniej profesji
 • bank uwzględnia diety w przypadku kierowców zawodowych - bierze pod uwagę 75% z ostatnich 3 miesięcy

[edytuj] Wady oferty

 • bank dokonuje szczegółowej analizy w przypadku refinansowania poniesionych nakładów na zakup/wykończenie/remont nieruchomości
 • w przypadku jednego kredytobiorcy przy jednoczesnym LTV> 65% - wymagane ubezpieczenie na życie
 • w przypadku otrzymania podwyżki bank nie uwzględnia jej jako dochodu docelowego, ale liczy standardową średnią z 3 ostatnich miesięcy

[edytuj] Spłata kredytu

Wakacje kredytowe: 1 albo 2 raty kapitałowe

[edytuj] Pozostałe informacje

 • weksel: nie
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: nie
  • na zakup gruntów rolnych, oraz w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia jest gospodarstwo rolne
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tylko jako zabezpieczenie dodatkowe
 • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, z wyjątkiem kredytów na remont
 • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
 • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: dokument potwierdzający własność nieruchomości, jeśli brak w KW
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: Do kredytu mogą przystąpić osoby, które nie będą właścicielami finansowanej nieruchomości
 • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: Przynajmniej jednemu kredytobiorcy powinien przysługiwać tytuł prawny do nieruchomości
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak


Ważność dokumentacji

 • ważność decyzji kredytowej wynosi: 60 dni
 • czy można przedłużyć ważność decyzji kredytowej: nie
 • ile czasu jest na uruchomienie pierwszej transzy Wholesale Jerseys kredytu: zgodnie z harmonogramem

[edytuj] Zobacz też