BGŻ - zmiany w ofercie kredytów hipotecznych

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

19 lutego 2009 r.

Z dniem 9 lutego 2009 r. Bank BGŻ S.A. wprowadził zmiany w ofercie produktów hipotecznych, które obowiązują dla wniosków kredytowych złożonych po tej dacie. Zmiany w BGŻ wpisują się w ogólny trend zaostrzania warunków kredytowych, co w efekcie dla kredytobiorców oznacza utrudniony dostęp do kredytów i ich wyższe koszty. Nowe warunki dotyczą zarówno kredytów w walutach obcych, jak i złotowych, a przedstawiają się mianowicie:

 • dla kredytów złotowych:
  • uległ zmianie sposób ustalania maksymalnej wysokości kredytu będzie to teraz niższa z dwóch wartości: 100% ceny transakcyjnej lub 90% wartości nieruchomości z wyceny,
  • obniżone zostały progi LTV, od których będzie wymagane ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
 • dla kredytów walutowych wzrosły marże:
  • o 1-1,2 p.p. dla CHF,
  • o 0,5 p.p. dla EUR,
  • dla USD pozostały na dotychczasowym poziomie.