Bank

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku.