Bank Zachodni WBK - zmiany w walutowych kredytach hipotecznych

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

6 stycznia 2009 r.

Z dniem dzisiejszym Bank Zachodni WBK S.A. wprowadza zmiany w ofercie kredytów hipotecznych w walutach obcych, ich dostępność dla klientów na bazie najnowszych zmian istotnie zmaleje:

  • Kredyty w EUR, USD, GBP będą dostępne tylko dla klientów osiągających dochody w walucie zbieżnej do waluty kredytu.


  • Bank zaostrza wymagania odnośnie minimalnego wynagrodzenia netto dla klientów wnioskujących o kredyt hipoteczny w CHF. Nowe progi minimalnego dochodu netto w PLN dla kredytów w CHF:
    • gdy o kredyt wnioskuje 1 osoba - 10 000;
    • gdy o kredyt wnioskuje więcej niż 1 osoba, wnioskodawcy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym - 20 000;
    • gdy o kredyt wnioskuje więcej niż 1 osoba, wnioskodawcy pozostają w różnych gospodarstwach domowych (N = liczba gospodarstw domowych) - N x 10 000.


  • Podwyższeniu i ujednoliceniu ulegają marże banku od kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestorskich i pożyczek hipotecznych w walutach obcych. Dla wyżej wymienionych produktów będzie obowiązywać jednolita marża na poziomie 5%. Przykładowo dotychczasowa marża dla kredytu mieszkaniowego na rynku pierwotnym w CHF wynosiła 3,5%. W stosunku do klientów zdefiniowanych jako VIP marże pozostają na dotychczasowym poziomie.