CHF

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

CHF to międzynarodowy symbol waluty Szwajcarii i Lichtensteinu- franka szwajcarskiego

Jest to jedna z podstawowych wlaut wymienialnych świata. Do niedawna była to najpopularniejsza waluta, w której udzielano kredytów hipotecznych. Obecnie na rynku istnieją silne ograniczenia w dostępie do kredytów w CHF.

[edytuj] Zalety kredytów w CHF

 • niższe oprocentowanie w stosunku do kredytów w PLN i inych walutach
  • niższa średnia miesięczna rata kredytu
  • niższe koszty odsetkowe
 • relatywnie mała historyczna zmienność kursu CHF w porównaniu ze zmiennością kursów innych walut, co sprawia, że zmiany wysokości rat kredytu wywołane wahaniami kursu walutowego są mniejsze niż w przypadku kredytów w walutach obcych charakteryzujących się dużą zmiennością

[edytuj] Wady kredytów w CHF

 • ryzyko kursowe skutkujące zmianami wysokości rat w toku spłacania kredytu
 • dodatkowy koszt w postaci spreadu walutowego
 • bardziej restrykcyjne badanie zdolności kredytowej - klient, może mieć wystarczajacą zdolność by uzyskać kredyt w PLN na daną kwotę, ale może nie otrzymać kredytu w CHF na taką samą kwotę
 • aktualnie na rynku jest ograniczony dostęp do kredytów w CHF
 • w przypadku kredytów krótkoterminowych, koszt związany ze spreadem walutowym niweluje korzyści wynikające z zaciągania kredytu w walucie obcej (niższe oprocentowanie)

[edytuj] Zobacz także

 • Inne popularne waluty kredytów:
  • złoty polski - PLN
  • euro - EUR
  • dolar amerykański - USD
  • funt szterling (funt brytyjski) - GBP