Doradca finansowy

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

1. Czy Twój doradca jest niezależny?

Ryzykowne jest słuchanie wskazówek przedstawicieli banków czy funduszy inwestycyjnych, którzy posiadają w ofercie produkty tylko swoich firm.


2. Czy Twój doradca zna słowo dywersyfikacja?

Nie warto słuchać doradcy, który oferuje Ci inwestowanie kapitału tylko w jeden produkt lub określony typ instrumentów finansowych. Dywersyfikacja portfela jest podstawową zasadą rozsądnego inwestowania.


3. Czy Twój doradca mówi Ci o wszystkich kosztach produktów, które Ci rekomenduje?

Jeżeli doradca mówi tylko o walorach rekomendowanego produktu, bagatelizując koszty i ewentualne ukryte, słabe punkty, zastanów się czy aby na pewno jest to doradca czy sprzedawca.


4. Czy Twój doradca oferuje wybiera najlepsze dla Ciebie produkty, czy w swojej ofercie ma tylko jeden rodzaj produktów?

Niezależność to także możliwość wyboru najlepszych dla klientów produktów finansowych dostępnych na rynku. Jeżeli doradca współpracuje tylko z jednym bankiem czy towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zastanów się czy rzeczywiście jest w stanie w jakkolwiek sposób Ci doradzać.


5. Czy Twój doradca potrafi zweryfikować Twoje obecne umowy finansowe?

Ekspert w dziedzinie rynków finansowych potrafi zweryfikować zawarte już umowy finansowe. W przypadku kiedy są to umowy korzystne dla klientów nie nalega na ich zmianę, ale kiedy są niekorzystne podpowie jak z nich wystąpić.


6. Czy Twój doradca ma dla Ciebie czas?

Czy Twoje spotkania z doradcą trwają tyle co „Teleekspres”, czy jest on w stanie poświęcić dla Ciebie swój czas i odpowiedzieć na Twoje pytania oraz wytłumaczyć nurtujące niejasności?


7. Czy Twój doradca mówi Ci o ryzyku ponoszenia okresowych strat?

Rynek kapitałowy jest zależny od wielu czynników, a przyszłość zawsze zaskakuje. Doradca, który obiecuje Ci permanentne zyski jest bardziej czarodziejem niż doradą.


8. Czy Twój doradca potrafi przekazać Ci wiedzę o rynkach finansowych w sposób klarowny i skondensowany?

Rynek finansowy jest skomplikowany i relatywnie skomplikowany dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego. Warto mieć doradcę, który nie tylko posiada wiedzę, ale również chętnie się tą wiedzą dzieli.


9. Czy Twój doradca jest partnerem przy podejmowaniu Twoich decyzji finansowych?

Jeśli nie czujesz potrzeby skonsultowania się z doradcą przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych, to chyba nie ufasz mu lub nie wierzysz w jego kompetencje.


10. Czy Twój doradca tłumaczy Ci zasady działania produktu, który Ci poleca?

Konieczne jest, aby przy zawieraniu ważnych umów finansowych mieć komfort dobrze podjętej decyzji. Dlatego należy dobrze znać rozwiązanie, które poleca doradca. Jeśli po spotkaniu z nim nie jesteś w stanie zrozumieć tego produktu, to chyba nie jest to najlepszy pomysł, żeby zawierać tak poleconą umowę.