BNP Paribas Bank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
(Przekierowano z Fortis (kredyt hipoteczny))
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

BNP Paribas Bank

Bnpparibasfortis.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 75 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-2.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
od 0 do 5%
1,5%
-

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 35 lat dla kredytu w PLN, maksymalnie do 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Maksymalny okres kredytowania określa się z uwzględnieniem poniższych ograniczeń: Kredyt zostanie spłacony w roku kalendarzowym, w którym Wnioskodawca skończy 75 lat. Warunek ten może nie być spełniony przez część Wnioskodawców w sytuacji, kiedy dochody netto pozostałych Wnioskodawców, wynoszą min, 3.000,- PLN oraz zapewniają spełnienie jednego z wymogów: stanowią co najmniej 50% łącznego dochodu netto wszystkich Wnioskodawców lub zapewniają zdolność kredytową do spłaty co najmniej 50% kwoty Kredytu.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90% wartości nieruchomości

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: tylko w ramach kredytu mieszkaniowego, do 30% sumy przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Minimalna kwota kredytu: 60 tys. zł , minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 60 tys. zł

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 70% wartości nieruchomości, maksymalnie do 20 lat. Maksymalna kwota: 500.000 zł

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Niestandardowe cele kredytowania

 • Ekspektatywa: tak, bez odstępnego standardowe LTV
 • TBS: nie
 • działki budowlane: tak, maksymalny okres kredytowania 20 lat, standardowe LTV
 • siedliska: tak, o ile istnieje możliwość zabudowy budynkiem mieszkalnym (nie w ramach zabudowy zagrodowej)
 • działki rolne: tak, o ile istnieje możliwość zabudowy mieszkalnym (nie w ramach zabudowy zagrodowej)
 • środki na cel dowolny: tak, do 15% wartości transakcji
 • nieruchomości usługowo-mieszkalne: tak, jeżeli część usługowa nie przekracza 50% powierzchni całkowitej nieruchomości
 • Nieruchomość komercyjna: nie
 • Nieruchomość rekreacyjna (dom letniskowy, działka rekreacyjna): pod warunkiem, że na działce powstaje lub znajduje się budynek mieszkalny z możliwością całorocznego użytkowania
 • Zakup działki i budowa domu: dwa osobne kredyty (dopuszcza się możliwość kredytowania takiej inwestycji jednym kredytem, w przypadku finansowania zakupu działki z wydanym pozwoleniem na budowę)
 • Licytacja komornicza: Tak, do decyzji wymagane zaświadczenie komornika o wys. zadłużenia i obwieszczenie o licytacji. Do wypłaty środków dokument potwierdzający wylicytowanie nieruchomości
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie (z wyjątkiem przypadku finasowania zakupu takiej nieruchomości z równoczesną spłatą w/w zadłużenia)
 • Wykup mieszkania od miasta/SM z bonifikatą: tak, standardowe warunki
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, do 12 miesięcy wstecz - standardowe LTV
 • Kredytowanie naprzemienne: nie
 • Transakcja rodzinna: tak, standardowe warunki

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesięce
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Standardowa prowizja od udzielenia kredytu: od 0 do 5% Przy wyborze wariantu z pakietem ubezpieczeń, prowizja wynosi 0%:

 • Pakiet A - miesięcznie 0,046% salda zadłużenia (aktualizowana co roku) - ubezpieczenie Cardiff od śmierci oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • Pakiet B - miesięcznie 0,060% salda zadłużenia (aktualizowana co roku) - ubezpieczenie Cardiff od śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w wyniku NW oraz czasowe niezdolność do pracy/poważne zachorowanie/utrata pracy

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 1,5% od kwoty dokonanej nadpłaty w okresie pierwszych 5 lat.

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 0%.

Spis treści

[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny: oszacowanie wartości nieruchomości lub operat szacunkowy
 • koszt wyceny: oszacowanie wartości nieruchomości - przy kredycie do 1.500.000 PLN (rynek pierwotny) i 600.000 PLN (rynek wtórny), operat szacunkowy - przy kredycie powyżej 1.500.000 PLN (rynek pierwotny), 600.000 PLN (rynek wtórny). W przypadku budowy domu systemem gospodarczym operat szacunkowy wymagany jest zawsze.
  • koszt oszacowania 350 PLN,

Koszt operatu

  • dla lokalu mieszkalnego od 418,20 zł,
  • dla domu od 676,50 PLN;
  • dla budowy domu - od 799,50 zł;
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: tak - 200 zł
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie (operat jest dostarczany po wstępnej pozytywnej decyzji)
 • kto wykonuje wycenę: licencjonowany rzeczoznawca, firma wspólpracujaca z bankiem
 • minimalny koszt budowy 1 m kwadratowego: 2.000 zł/m kw. (w przypadku nadbudowy/rozbudowy - 1.500 zł/ m kw.)
 • minimalny koszt remontu/wykończenia: brak limitu

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0% płatne przez bank,

Ubezpieczenie pomostowe: 0,9 p.p. podwyższenie marży do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku

Ubezpieczenie na życie: obowiązkowe, gdy okres spłatu kredytu>10 lat i LTV>65%, i w kredycie:

 • jest jeden wnioskodawca
 • jedna osoba wykazuje dochód

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt:
  • dla 1 osoby - 2.000 zł
  • dla 2+ - 3.000 zł
  • dla dochodu zza granicy - 1.500 GBP/2.000 EUR lub równowartosć dla EUR w innej walucie
 • Umowa o pracę: min. okres zatrudnienia 3 miesiące. Do zdolności brana pod uwagę średnia z 3 miesięcy. Dla części zmiennych wynagrodzenia (premie, prowizje itp.:) bank do wyliczenia zdolności bierze 75% średniego dochodu z ostatnich 12 miesięcy
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:
   • jest to kolejna umowa z tym pracodawcą (nie pierwsza)
   • jest podpisana na min. 5 lat do przodu
   • umowa ta wynika ze specyfikacji zatrudnienia danej grupy zawodowej (np.: nauczyciel, lekarz)
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak lecz bank ma indywidualne podejście - akceptacja zależy od poziomu ryzyka
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak lecz bank ma indywidualne podejście - akceptacja zależy od poziomu ryzyka
  • akceptowana podwyżka: tak, już od pierwszego wpływu wyższego wynagrodzenia
 • Umowa zlecenia/o dzieło: Wymagany min. 12 miesięczny okres trwania umów. Pod uwagę brana średnia z ostatnich 12 miesięcy (wraz z bieżącą umową). Akceptowana umowa z min. 3 miesięcznym stażem, jeżeli wcześniej była/obecna jest umowa o pracę z tym samym pracodawcą.
 • Dochody z najmu: Wymagany min. 12 miesięczny okres trwania umów.
 • Działalność gospodarcza:

- co najmniej 12 miesięcy dla pierwszej działalności (lub kolejnej o zmienionym profilu) lub

- co najmniej 6 miesięcy, jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji (kolejna działalność w podobnym profilu) lub

- co najmniej 3 miesiące, jeżeli działalność ta jest kontynuacją wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę/kontrakt. Dla kontynuacji umów zlecenie - indywidualne rozpatrywanie wniosku

  • w przypadku KPiR bank bierze pod uwagę bieżący okres włącznie z rokiem za który został złożony PIT. Przyjmowany do zdolności jest średnio miesięczny dochód brutto (po uwzględnieniu składek) * 81%
  • amortyzajca - rozpatrywane indywidualnie
  • przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 3 miesiące, jeżeli działalność ta jest kontynuacją wcześniej wykonywanej pracy
  • ryczałt: do zdolności brane jest 40% średniomiesięczny przychód (po opodatkowaniu)
  • karta podatkowa: 8-krotność wymiaru karty podatkowej
 • Działalność rolnicza: tak, działalność musi być prowadzona min. 12 miesięcy. Zasady jak dla osób prowadzących działalność gospodarczą na KPiR. Gdy nie jest prowadzona KPiR bank jako dochód przyjmuje 8-krotność wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • Dochody z zagranicy: Umowa o pracę na zasadach standardowych
 • Dywidendy: nie
 • Diety: tak, jeśli wynikają one ze specyfikacji wykonywanego zawodu oraz są regularne. Bank do zdolności przyjmuje 75% wysokości średniomiesięcznych wypłaconych diet, nie więcej jednak niż 50% średniomiesięcznego dochodu podstawowego
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła: w indywidualnych przypadkach stypendium doktoranckie, członkowie rad nadzorczych od min. 12 miesięcy

Bank nie akceptuje dochodu wypłacanego w gotówce!!!


Kredyt dla zawodów zaufania: Nie

Kredyt na oświadczenie: Nie

Zaległości w BIK: historia akceptwana gdy:

 • brak historii lub min. 410 punktów BIK
 • brak zaległości w przedziale 31-90 dni i dłuższych w ostatnich 24 miesiącach
 • zaległości pozostałe nie są powtarzalne i mniejsze niż 100 zł dla zaległości BNP i 200 zł dla pozostałych


Kredyt dla zawodów zaufania: Nie

Kredyt na oświadczenie: Nie

Zaległości w BIK: historia akceptwana gdy:

 • brak historii lub min. 410 punktów BIK
 • brak zaległości w przedziale 31-90 dni i dłuższych w ostatnich 24 miesiącach
 • zaległości pozostałe nie są powtarzalne i mniejsze niż 100 zł dla zaległości BNP i 200 zł dla pozostałych

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • maksymalna kwota pożyczki: LTV=70%
 • maksymalny okres: 20 lat

[edytuj] Zalety oferty

 • możliwość skredytowania prowizji, kosztów ubezpieczeń
 • w przypadku jeśli młodszy kredytobiorca ma zdolność do spłaty na minimum 50% kredytu lub jego dochody stanowią co najmniej 50% dochodów wszystkich kredytobiorców, kredyt nie musi być spłacony przez ukończeniem 75 roku życia przez starszego z kredytobiorców.

[edytuj] Wady oferty

 • Niska przyznawalność kredytów hipotecznych


[edytuj] Spłata kredytu

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: inspekcja licencjonowanego rzeczoznawcy (koszt 200 zł).

Wakacje kredytowe: Tak, maksymalnie 12 rat kapitałowo-odstekowych w całym okresie kredytowania, jednak nie dłużej niż 2 miesiące w ciągu roku i nie częściej niż co 12 miesięcy. Zawieszona zostaje rata kapitałowo-odsetkowa.

[edytuj] Aktualne promocje

Promocja 0% oraz obniżenie marży o 0,5 p.p. przy skorzystaniu z jednego z wariantów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie wymagane przez cały okres kredytu.

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak, bank weryfikuje najpierw zdolność wnioskodwaców a później dopiero
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, dla wydatków nie starszych niż 12 miesięcy
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpiczenia”): tak, kredytobiorcy muszą być właścicielami lub współwłaścicielami zabezpiecznenia
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak. Dopuszcza się możliwość zabezpieczenia Kredytu na nieruchomości współnależącej do Kredytobiorcy i osób trzecich w przypadku, gdy udziały te związane są z finansowaną nieruchomością.
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": tak
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: wszystkie dokumenty które są wymagane do głównej kredytowanej nieruchomości oraz potwierdzenie własności
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też