Hipoteka przymusowa

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Hipoteka, stanowiąca swego rodzaju środek egzekucyjny, który prowadzi do zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczenia stwierdzonego w tytule egzekucyjnym. Hipoteka przymusowa nie powstaje na mocy umowy, czy oświadczenia woli właściciela nieruchomości. Wpis dokonywany jest na wniosek wierzyciela z załączonym do niego tytułem uprawniającym do prowadzenia egzekucji.

[edytuj] Zobacz także