Hipoteka umowna

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Hipoteka umowna jest to hipoteka, która powstaje w drodze czynności prawnej. W celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze umowy, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość. Większość banków traktuje to, jako wniesienie dodatkowego wkładu własnego i oferuję lepsze warunki uzyskania kredytu. Od czasu zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece w dniu 20.02.2011 jest to jedyna forma zabezpieczenia stosowana w umowach kredytowych.

[edytuj] Koszty

[edytuj] Zobacz także