Kredyt dla zawodów zaufania publicznego

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg
  • specyficzny typ kredytu
  • wyróżniki: nie są badane oficjalne dochody, analiza finansowa opiera się na pewnych stat. założeniach (np. na podstawie średniego dochodu netto lekarza pracującego w Warszawie)
  • podwyższone oprocentowanie do czasu wykazania dochodów
  • zazwyczaj ograniczenia kwotowe, a także ograniczenia dotyczące LTV