Kredyt dla zawodów zaufania publicznego

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

  • specyficzny typ kredytu
  • wyróżniki: nie są badane oficjalne dochody, analiza finansowa opiera się na pewnych stat. założeniach (np. na podstawie średniego dochodu netto lekarza pracującego w Warszawie)
  • podwyższone oprocentowanie do czasu wykazania dochodów
  • zazwyczaj ograniczenia kwotowe, a także ograniczenia dotyczące LTV