Nieruchomość

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Nieruchomość - to jeden z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego.

W prawie polskim wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości:

  • gruntowe
  • budynkowe
  • części budynków (nazywane też lokalowymi)

Kredytowaniu przede wszystkim podlegają:

  • Nieruchomość gruntowa, czyli niezabudowana działka budowlana, letniskowa, rolna, siedliskowa, leśna lub zagrodowa, stanowiąca przedmiot własności kredytobiorcy lub osoby trzeciej, bądź będąca przedmiotem użytkowania wieczystego, przysługującego kredytobiorcy lub osobie trzeciej.