Nieruchomość komercyjna

Z Kredytopedia

Potoczna nazywa nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, niezaspokajających potrzeb mieszkaniowych. Najczęściej w formie wydzielonych lokali służących do prowadzenia usług, produkcji przemysłowej i rolniczej oraz handlu.