Opłaty i prowizje

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Opłaty i prowizje zamieszczone są w Tabeli Opłat i Prowizji publikowanej przez dany bank. TOiP znajduje się na stronie banku i w każdej chwili musi zostać udostępniona klientowi do wglądu. TOiP zawiera przede wszystkim informacje na temat opłat związanych z: