Oprocentowanie

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Oprocentowanie kredytu jest podstawowym parametrem determinującym koszt kredytu hipotecznego. W przypadku kredytów hipotecznych na oprocentowanie składają się dwa elementy:

  • marża banku - ustalana indywidualnie przez każdy bank, stanowi element konkurencyjności danej oferty kredytu hipotecznego;
  • stopa referencyjna - jej podstawą są stawki procentowe dla pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym, innymi słowy to oprocentowanie, po którym banki pożyczają sobie pieniądze np. WIBOR dla PLN. Stopy te kształtują się odmiennie dla różnych walut. Stosowane przez banki stopy referencyjne są na zbliżonym poziomie, niewielkie różnice mogą wynikać jedynie z różnej metodologii doboru stóp.

Gdy weźmiemy pod uwagę kredy udzielane w Polsce, oprocentowanie buduję się w następujący sposób:

  • w PLN

WIBOR (1M, 3M lub 6M) + marża banku

  • w walucie obcej

LIBOR/EURIBOR danej waluty (1M, 3M lub 6M) + marża banku

Marża ustalana jest indywidualnie przez każdy bank. Jej wysokość stanowi o konkurencyjności danej oferty kredytu hipotecznego