Pekao (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
(Przekierowano z Pekao SA)
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

PeKaO S.A.

Pekao.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-5.png
Prowizje i Opłaty
1,90% lub 1,99%
2%
-

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, EUR, USD, GBP, SEK, NOK . Bank udziela kredytu w walutach obcych jedynie tym osobom, które otrzymują dochód w tej walucie. Kredyt w walucie obcej jest: denominowany.


Maksymalny okres kredytu:

 • dla PLN: 30 lat,
 • dla walut: 20 lat,
 • maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy.
 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN : 90% wartości nieruchomości,
 • dla walut: 70% przy 15-letnim okresie kredytu, 60% przy 20-letnim okresie.

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: brak w ofercie

Minimalna kwota kredytu: 10 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 10 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 150 tys. złotych

Zdolność kredytowa: Ocena-5.png


Niestandardowe cele kredytowania

 • Ekspektatywa: nie
 • TBS: nie
 • działki budowlane: tak, jednakże zabezpieczeniem musi być hipoteka na innej nieruchomości mieszkalnej, a kwota kredytu jest ograniczona do 60% wartości nieruchomości mieszkalnej. Jeśli jest pozwolenie na budowę i jest planowana budowa, można otrzymać kredyt na standardowych warunkach.
 • siedliska: tak, jednakże finansowany jest zakup domu, a nie działek rolnych.
 • działki rolne: nie
 • nieruchomości usługowo-mieszkalne: tak, powierzchnia części usługowej nie może przekraczać 33% całkowitej powierzchni, dodatkowo cena za m2 powierzchni usługowej nie powinna być większa niż m2 części mieszkalnej (jeśli umowa zakupu rozróżnia cenę m2 części mieszkalnej oraz części usługowej)
 • środki na cel dowolny: nie, ewentualnie maksymalnie 4% wartości kredytu może zostać przeznaczona na spłatę kosztów okołokredytowych
 • Nieruchomość komercyjna: nie
 • Nieruchomość rekreacyjna: nie
 • Zakup działki i budowa domu jednym kredytem: nie
 • Licytacja komornicza: nie
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, zakup 12 miesięcy wstecz, budowa domu i remont 24 miesiące wstecz
 • Transakcja rodzinna: tak, ale adresy zameldowania kupujących muszą być różne niż adres nabywanej nieruchomości

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 1 miesiąc
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: średniej z notowań WIBOR 3M z okresu 1-25 dzień wcześniejszego miesiąca, z założeniem, że różnica musi przekroczyć 0,25%

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 1,90% lub 1,99%; w zależności od wysokości kredytu i formy płatności prowizji

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% obowiązuje przez cały okres kredytowania. Istnieje możliwość nadpłacenia w każdym roku podatkowym 10% kwoty kredytu bez naliczania prowizji. Nie dotyczy kredytów w programie Mieszkanie Dla Młodych.

Prowizja od przewalutowania: nie dotyczy

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny: oszacowanie lub operat szacunkowy
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: tak. Weryfikacja kosztuje 137,- zł dla rynku wtórnego, 168,- zł dla rynku pierwotnego i budowy domów.
 • koszt wyceny:
  • kredyt do 300 tys. zł
   • 137 zł w przypadku kredytu hipotecznego,
   • 168 zł w przypadku kredytu budowlano-hipotecznego,
  • kredyt powyżej 300 tys. zł
   • lokal mieszkalny - 479 zł,
   • dom - 832 zł,
 • koszt wyceny pokrywa: klient, po decyzji wstępnej
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca majątkowy z listy rzeczoznawców zaakceptowanej przez bank
 • minimalna cena budowy mkw domu: brak

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,06% miesięcznie od kwoty brakującego wkładu własnego. Ubezpieczenie jest pobierane z góry za cały okres. Kwota ubezpieczenia jest liczona na podstawie ilości miesięcy przez które będziemy spłacać kapitał, aż do pokrycia kwoty brakującego wkładu własnego. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu wynosi:

 • dla PLN - 80% wartości nieruchomości,
 • dla walut obcych nie dotyczy ze względu na wymagany wysoki wkład własny


Ubezpieczenie pomostowe: podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej o 1%


Brak możliwości skredytowania ubezpieczenia pomostowego


Ubezpieczenie na życie: Wymagane jest ubezpieczenie w wysokości 25% kwoty kredytu gdy zachodzi jeden z przypadków:

 1. Jest tylko jeden kredytobiorca,
 2. Tylko jedna osoba z kredytobiorców osiąga przychód,
 3. Dochód głównego kredytobiorcy przekracza 80% sumy wszystkich kredytobiorców,
 4. Suma wieku i okresu kredytowania przekracza 65 lat
 • akceptowane jest dowolne ubezpieczenie na życie (Klient może posiadać już własne ubezpieczenie na życie, w takim przypadku wymagana jest cesja z praw)


Ubezpieczenie jest wymagane przez cały okres kredytowania.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto: brak limitu
 • Umowa o pracę: zatrudnienie od min. 3 miesięcy (włącznie z okresem próbnym) pod uwagę brana średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie są akceptowane jeżeli wypłacane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, nadgodziny akceptowane w 100% wysokości
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, wymagana umowa na min. 3 miesiące do przodu (dodatkowa weryfikacja PITem za ostatni rozliczony rok - dochód musi być na podobnym poziomie).
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: nie - w przypadku ujawnienia takiej informacji na zaświadczeniu
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak - jeżeli jest oświadczenie o powrocie do pracy po jego zakończeniu i nie korzystaniu z urlopu wychowawczego. Dodatkowo bank dolicza koszty zastępczej opieki nad dzieckiem w wysokości 1.200 zł
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku 20%/50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje dochód pomniejszony o koszty i podatek.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Istnieje możliwość, aby działalność gospodarcza była prowadzona przez krócej niż 12 miesięcy, natomiast w takim przypadku średni dochód zostanie i tak podzielony przez 12
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy
  • ryczałt: bank uwzględnia dziewięciokrotność płaconego podatku jako dochód netto.
  • karta podatkowa: bank uwzględnia siedmiokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochody z zagranicy: tak, ale tylko w przypadku krajów z Unii Europejskiej (umowa o pracę, kontrakt managerski)


Kredyt dla zawodów zaufania: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK:

 • są rozpatrywane indywidualnie

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • bank udziela pożyczek hipotecznych
  • max 6 lat
  • max 150 tys. złotych, przy założeniu że 150 tys. złotych nie może stanowić więcej niż 50% wartości nieruchomości

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): n.d.

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: bezpłatna inspekcja pracownika banku

Wakacje kredytowe: tak, maksymalnie 12 miesięcy w całym okresie kredytowania, nie wcześniej niż po roku poprawnej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej, maksymalnie 2 razy w okresie 5-letnim

[edytuj] Aktualne promocje

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: nie
 • w ofercie banku jest kredyt z dopłatą budżetu
 • prowizja od podwyższenia kwoty kredytu wynosi 2%
 • aktualnie nie jest możliwe refinansowanie poniesionego wkładu własnego
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak. Wymagane dokumenty:
  • wymagane informacje to numer i adres lokalu, a także kiedy deweloper/zbywca będzie przenosił własność (kiedy będzie podpisanie aktu notarialnego - ważne)
 • bank zabezpiecza się wyłącznie na mieszkaniu, jednak wartość zabezpieczenia powiększa o wartość garażu lub miejsca postojowego
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: nie
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak, osoba ta musi przystąpić do kredytu
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, musi przystąpić do kredytu
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": są weryfikowane jeśli dochody są potrzebne do określenia zdolności
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: karty informacyjne, dokumenty osobowe
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%, ale bank przeprowadza kontrolę dewelopera, która może doprowadzić do ograniczenia wysokości pierwszej transzy. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów.

[edytuj] Zobacz też