Pożyczka

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Pożczka to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych na czas określony. W przeciwieństwie do kredytu nie jest wymagane określenie celu na jaki dana kwota pięniędzy zostanie przeznaczona. Nie jest wymagane także naliczanie i pobieranie odsetek. Banki na polskim rynku nie stosują powyższej zasady.

Rodzaje pożyczek: