Podatek od czynności cywilno-prawnych

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Danina dla budżetu Państwa pobierana na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spis treści

[edytuj] Zakup nieruchomości od osoby fizycznej

  • Wysokość: 2% wartości nieruchomości (także w przypadku cesji)

[edytuj] Ustanowienie hipoteki kaucyjnej

  • Wysokość: podatek ma formę zryczałtowaną - opłata wynosi 19 zł.

[edytuj] Jak opłacamy podatek

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla:

  • miejsca położenia nieruchomości - gdy następuje przeniesienie własności (zakup, darowizna)
  • miejsca zameldowania podatnika - w każdym innym przypadku

[edytuj] Gdzie składamy deklarację podatkową

Odpowiednią deklaracją jest formularz PCC-3 (odpowiedni formularz można znaleźć w Internecie), który:

  • można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym,
  • wysłać listem poleconym.