Prowizja od zaangażowania

Z Kredytopedia

Prowizja od przydzielonej, ale niewykorzystanej kwoty kredytu. Spotykana w szczególności przy kredytach inwestycyjnych.

Przykład Udzielona kwota kredytu: 1 mln zł, wypłacane w 2 transzach (pierwsza transza 600 tys., druga transza 400 tys. Po uruchomieniu pierwszej transzy, a przed uruchomieniem drugiej:

  • odsetki są płacone od pierwszej transzy (600 tys.),
  • prowizja jest płacona od przydzielonej, ale niewykorzystanej kwoty kredytu jest płacona od drugiej transzy (400 tys.).