Przystąpienie do długu

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Przystąpieni do długu polega na przyjęciu przez osobę lub osoby trzecie odpowiedzialności za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Osoby te nie zastępują dłużnika (w przypadku kredytów - kredytobiorcy), lecz występuje wraz z nim jako współdłużnik.