Rachunek ESCROW

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Rachunek ESCROW jest to usługa finansowa, której celem jest zabezpieczenie transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka. Tego typu ryzyko może się pojawić na przykład w przypadku zakupów w Internecie, transakcji międzynarodowych, a także przy transakcjach zakupu nieruchomości od dewelopera.

Rachunek escrow jest otwierany na mocy trójstronnej umowy. Stronami umowy są

  • kupujący,
  • sprzedający,
  • bank.

Zadaniem banku jest dopilnowanie terminowej wpłaty środków na rachunek przez nabywcę i ich wypłaty sprzedawcy po spełnieniu warunków określonych w umowie. W przypadku braku spełnienia tych warunków całość zgromadzonych na nim środków jest przelewana na konto nabywcy.