Rekomendacja S

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Rekomendacja s - dokument przygotowany przez dawną Komisję Nadzoru Bankowego (aktualnie Komisja Nadzoru Finansowego), który określa listę dobrych praktyk dla banków przy sprzedaży kredytów hipotecznych. Większość uregulowań znajdujących się w rekomendacji odnosi się do wewnętrznych procedur bankowych. Zgodnie z rekomendacją S, banki nie tylko muszą proponować kredyty w złotówkach, ale również obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, mimo iż jest on brany w walucie obcej.

W przypadku kredytów w walucie obcej zdolność liczona jest w bardziej restrykcyjny sposób, wedle postanowień Rekomendacji S.

Przykład: Jeśli staramy się o kredyt w wysokości 200 000 PLN w walucie CHF, bank oblicza zdolność kredytową przyjmując kwotę kredytu powiększoną o 20% czyli w naszym przypadku 240 000 PLN i oprocentowanie kredytu złotówkowego.