Ryzyko stopy procentowej

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Ryzyko stopy procentowej związane jest ze zmianami wysokości stóp procentowych. Zmiany te zarządzane są przez Radę Polityki Pieniężnej i wpływają na wysokość kredytu. W przypadku PLN ryzykiem stopy procentowej będzie wzrost stawki WIBOR, dla kredytów w walucie obcej wzrost stawki LIBOR lub EURIBOR.