Spread walutowy

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Różnica pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży waluty obcej.

W przypadku kredytów w walucie obcej, spread walutowy stanowi dodatkowy koszt dla kredytobiorcy. Bywa, że banki ustawiają dla kredytów hipotecznych szersze widełki w tabelach kursowych. Spread walutowy sprawia, że rata kredytu może być o ok 5% wyższa (w niektórych przypadkach naet o 12%).

Dla przykładu, biorąc kredyt denominowany we frankach szwajcarskich na kwotę 100 000 CHF, bank zanim wypłaci kredytobiorcy środki musi wymienić przyznaną we frankach kwotę na polskie złote. Przeliczeni odbywa się po kursie kupna (bank musi odkupić od klienta franki z przyznanego kredytu by wypłacić kredytobiorcy kwotę kredytu/transzę w PLN). Spłacając raty kredytu, kredytobiorca dostarcza polskie złote, które bank zamienia na franki szwajcarskie tym razem po kursie wyższym, czyli kursie sprzedaży (bank musi nam sprzedać walutę obcą).


Ranking spread comperia.jpg

Źródło: Comperia.pl oraz Gazeta Wyborcza z dnia 13 stycznia 2009