TBS

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

TBS - czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jest to firma budująca domy mieszkalne i następnie wynajmująca je zainteresowanym po spełnieniu określonych warunków. Zasady funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z przepisami ustawy, z zasobów mieszkaniowych w TBS można korzystać jako najemca bądź jako partycypant. Aby uzyskać mieszkanie od TBS należy spełnić warunki określone we wskazanej powyżej umowie (przede wszystkim art. 29-30). Najpierw potrzebny jest tzw. partycypant, czyli osoba uczestnicząca w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Osoba ta w zamian za partycypację w kosztach ma prawo wskazania osoby, z którą po oddaniu lokalu do użytku zostanie zawarta umowa najmu. Partycypantem może zostać osoba fizyczna lub prawna, często zostaje nim pracodawca pozyskujący mieszkania dla pracowników. Nabywania na własność mieszkań w TBS ustawa nie przewiduje, co najwyżej można nabyć prawo partycypacji w kosztach budynku mieszkalnego w drodze cesji od innego partycypanta lub w drodze darowizny. W przyszłości ustawodawca przewiduje nowelizację ustawy, pod kątem nabywania TBS, jednak termin przedstawienia projektu wciąż nie jest znany.