Ubezpieczenie na życie

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

Ubezpieczenie na życie - przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Tego typu ubezpieczenia mają kwotę gwarantowaną w wysokości kwoty kredytu. Wypłata środków następuje w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. zgonu ubezpieczonego.