Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy - jest to rodzaj ubezpieczenia, często dołączany w ramach sprzedaży wiązanej do pożyczek i kredytów. Ubezpieczenie to ma gwarantować, że ubezpieczyciel, w razie utraty pracy, przez pewien okres czasu będzie spłacał za ubezpieczonego zobowiązanie. W praktyce, jest to trudne do wyegzekwowania świadczenie, ponieważ warunki wypłaty są mocno ograniczone, najczęściej np.: do likwidacji stanowiska pracy. Zwolnienia tego typy zdarzają się bardzo rzadko.