Ubezpieczenie pomostowe

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

Ubezpieczenie pomostowe, nazywane jest także ubezpieczeniem "do czasu wpisu do hipoteki". Jest to ubezpieczenie nakładane przez bank do czasu uprawomocnienia się zabezpieczenia kredytu na Księdze Wieczystej. W większości przypadków przybiera ono formę podniesienia marży kredytu do czasu wydania decyzji przez sąd.