Wnioskowanie o kredyt bez umowy

Z Kredytopedia

This is supposed to be a flash animation. You'll need the flash plugin and a browser that supports it to view it.

Wnioskowanie o kredyt bez podpisanej umowy ogranicza wystąpienie sytuacji, w której z powodu nieotrzymania kredytu stracimy zaliczkę zapłaconą zbywcy nieruchomości.